“تا چیزی حرکت نکند
هیج اتفاقی نمی‌افتد”

آلبرت انیشتین

EN
FA
EN
FA
logo
خــانه....

“تا چیزی حرکت نکند
هیج اتفاقی نمی‌افتد”

آلبرت انیشتین

EN
FA
EN
FA