on-demand کلاس‌های (درخواستی)

تمرین‌های گام به گام هستند که منحصراً توسط مربیِ ما در قالب یک کلاس طراحی شده‌اند. در هر تمرین، آتوسا شما را با انجام دادن دقیق حرکات و توضیحات لازم، با انگیزه و عزم فراوان در طول مسیر، همراهی می‌کند.

فیتنس استودیو

استودیو کوچک و خصوصی برای آموزش و تمرین با مربی رسمی تی آر ایکس

آموزش

دوره‌های آموزشی برای تبدیل شدن به یک مربی واجد شرایط

برنامه‌های تمرینی که برای کاربر به آسانی قابل استفاده هستند

ویدیوی حرکات ترکیبی قابل دانلود و پی دی اف

تجهیزات

TRX Suspension Trainers سری هوم سیستم ۲

EN
FA
EN
FA
logo
....خدمات

on-demand کلاس‌های (درخواستی)

تمرین‌های گام به گام هستند که منحصراً توسط مربیِ ما در قالب یک کلاس طراحی شده‌اند. در هر تمرین، آتوسا شما را با انجام دادن دقیق حرکات و توضیحات لازم، با انگیزه و عزم فراوان در طول مسیر، همراهی می‌کند.

فیتنس استودیو

استودیو کوچک و خصوصی برای آموزش و تمرین با مربی رسمی تی آر ایکس

آموزش

دوره‌های آموزشی برای تبدیل شدن به یک مربی واجد شرایط

برنامه‌های تمرینی که برای کاربر به آسانی قابل استفاده هستند

ویدیوی حرکات ترکیبی قابل دانلود و پی دی اف

تجهیزات

TRX Suspension Trainers سری هوم سیستم ۲

EN
FA
EN
FA